Se loytyi vri rgb

Päättänyt olen

Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, pelätkää häntä ja noudattakaa hänen käskyjään. Olkaa kuuliaisia hänelle, palvelkaa häntä ja riippukaa hänessä kiinni. (5. Moos. 13:5) Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. (Joh. 15:4)

hymn book 468126 1920

Herra voimanamme on

Kiitetty olkoon Herra, sillä hän on kuullut ääneni, kun anoin armoa. Herra on voimani ja kilpeni. Häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemuitsee, ja laulullani minä häntä kiitän. (Ps. 28:6-7) Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, tahdon kertoa kaikista sinun ihmeteoistasi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, laulan ylistystä nimellesi, sinä Korkein. …