man g85784c5b4 1920

Valtaa mun sydämein

”Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan.” (Ef. 4:11-13) ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa …

jesus christ g455b2d1fa 1920

Tulee Jeesus ja siunaa lastas

Yritin tehdä nuorekkaampaa laulua, mutta siitä ei vain tullut mitään. Olikohan liian vaikea soinnutus minulle vai oliko Jumalan tahto laulaa tämä Pyhän Hengen laulu? Tämä laulu on rukous – siunatkoon Herra sinua tämän laulun myötä! Alla olevan Raamatun paikan löydät muistisäännöllä 4×6=24 eli 4. Mooseksen kirja, kuudes luku ja jae 24 eteenpäin. ”Herra siunatkoon sinua …